ubuntu下安装web3.js开发环境

Nodejs评论1,072阅读模式
摘要

ubuntu下安装web3.js开发环境部署,nodeJS,java及truffle和ganache-cli安装。

 

ubuntu下安装web3.js开发环境

nodeJS安装

sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js sudo apt-get update sudo apt-get install nodejs
sudo apt-get install npm

java

添加ppa

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update

安装oracle-java-installer

sudo apt-get install oracle-java8-installer

设置系统默认jdk

sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle

java安装测试

java -version javac -version

安装truffle和ganache-cli

sudo npm config set registry https://registry.npm.taobao.org

sudo -E npm install truffle

sudo npm install -g ganache-cli

(ganache的默认端口为7545,ganache-cli默认端口为8545)

安装git
sudo apt-get install git
配置邮箱
git config --global user.name "wang_ubuntu"

git config --global user.email "wang_ubuntu@qq.com"

安装webStorm

Ubuntu 16.04安装WebStorm前提:必须正确安装JDK。

下载历史版本:https://www.jetbrains.com/webstorm/download/previous.html

安装过程:

解压

tar zxvf WebStorm-172.3544.10.tar.gz

移动

sudo mv WebStorm-172.3544.10/ /opt/WebStorm-172.3544.10/

创建链接

sudo ln -s /opt/WebStorm-172.3544.10/ /opt/WebStorm

启动

/opt/WebStorm/bin/webstorm.sh

添加Dash图标

ubuntu下安装web3.js开发环境

 

Nodejs最后更新:2020-11-6
linux新磁盘分区操作 Linux

linux新磁盘分区操作

新加一块磁盘进行分区,步骤如下。 查看 查看磁盘及分区 lsblk 查看磁盘详细分区情况 fdisk -l 建立分区 建立磁盘主分区 采用这种方式,两个分区都设为主分区 fdisk /dev/sdb ...